Klauzula Informacyjna RODO

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

  1.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Bravilla-Invest Katarzyna Milewska, ul. Klonowa 3, 10-602 Wójtowo, [email protected] , tel. 600 228 128
  2.  Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta- Zamawiającego podczas składania zamówień w sklepie internetowym www.bravilla.pl  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu wystawiania dowodów księgowych,
  3. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Milewska , dane kontaktowe[email protected] 
  4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia danych w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta zostaną usunięte .
  6. Dostęp do danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora mają : firma udostępniająca serwer do prowadzenia sklepu,  firma obsługująca  sklep internetowy i świadcząca usługi IT , biuro księgowe,  firmy kurierskie- Poczta Polska,
  7. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zrealizowania zamówienia.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.